Twitter
Akvadom-logo
Patrijarha Pavla 115, Novi Sad 021/3022 348

GDPR IZJAVA

Ime menadžera podataka:

Naziv firme: Akvadom

Puno ime firme: Akvadom

Sedište: Akvadom

Direktor: Akvadom

E-mail: Akvadom

Telefon:

Vebsite:

Matični broj:

Akvadom je u vlasništvu Akvadom
Izjava o doprinosu za obradu mojih ličnih podataka:
Pravna osnova zasnovana na legitimnim poslovnim interesima

Ako popunite obrazac sa svojim podacima i naznačite da ste zainteresovani za usluge Akvadom, vaša prijava će se smatrati pripremom ugovora. U ovom slučaju, pravni osnov za upravljanje ličnim podacima će biti legitiman poslovni interes u skladu sa Uredbom GDPR. Iz ove izmenjene pravne osnove, vaša prava i upravljanje Vašim ličnim podacima se neće promeniti, što znači da će lični podaci ličnih podataka nastaviti da se obrađuju u svrhu pripreme ugovora i radi pripreme ugovora.

Pravni osnov ugovora zasnovan na ugovoru

Ako naručite uslugu od Akvadom, bićete kupac naše kompanije u skladu sa uslovima i uslovima navedenim u Opštim uslovima. Iz ove izmenjene pravne osnove, vaša prava i upravljanje Vašim ličnim podacima neće se promeniti, što znači da će povući samo vašu saglasnost za preuzimanje besplatnih materijala tokom trajanja ugovora, a mi ćemo nastaviti da obrađujemo vaše lične podatke u svrhu i svrhu izvršenja ugovora.

Čim ugovor bude ispunjen ili raskinut, pravna osnova za upravljanje podacima će se ponovo promeniti i vaši lični podaci će biti dalje obrađeni zakonom.
Po prestanku ili izvršenju ugovora po zakonu, mi smo i dalje obavezni po zakonu da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka u vezi sa informacijama na fakturi.

Prava

Imate sledeća prava:

Molimo vas da kontaktirate GDPR za maksimalno 1 mesec da odgovorite. Mi ćemo se potruditi da reagujemo mnogo ranije.

Pravo na informacije

Možete zatražiti da budete informisani o vašim ličnim podacima. Možete zatražiti pristup ovim podacima

Informacije možete u pisanom obliku ili putem e-maila poslati na adresu akvadom@gmail.com. Zahtjev za informacijama poslanim u pismu smatra se autentičnim ako ga možemo jasno identificirati na osnovu zahteva.

Zahtev za informacijama poslanim e-poštom smatra se autentičnim samo ako se šalje sa registrirane e-mail adrese, ali ne isključuje da se na drugi način identifikuje iz sigurnosnih razloga prije nego što se pruži informacija.

Svrha upravljanja podacima
 • Zaštitite vaša prava.
 • Vaša identifikacija, kontakt sa vama
 • Identifikujte svoje dozvole.
 • Prilagodite sistemske i marketinške poruke koje su vam poslate. Pružanje ciljanih, relevantnih poruka na osnovu vašeg interesovanja, industrije, tipa kompanije, kriterijuma za odlučivanje i posla.
 • Korisnička podrška, saveti, prezentacija proizvoda, odgovaranje na pitanja.
 • Statistika, analiza, donošenje odluka. Na osnovu toga, razvoj sadržaja i razvoj proizvoda su koordinisani da bi zaista koristili funkcije, stvarno čitali sadržaj.
 • Razvoj proizvoda
 • Usluge pod opštim uslovima ugovora, kvalitet usluge i bezbednost
 • Poštovanje naših zakonskih obaveza.
 • Ostvarivanje naših legitimnih poslovnih interesa.
RADNO VREME

Pon - Pet / 08:00 - 20:00h
Subota / 08:00 - 16:00h

 • Akvadom placanje Visa karticom
 • Akvadom placanje Dina karticom